คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558


ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 18 ในหัวขอ "บทบาทนักวิทยาศาสตร์ต่อสังคมไทย" จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201602241767.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:53:43
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th