คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ครั้งที่ 2


ด้วยสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201602231762.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:39:15
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th