คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์ "โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559"


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ หลากหลายสาขาวิชา ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201602181760.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:51:54
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th