คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

Education USA Fairs


ด้วยสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกำหนดจัด Education USA Fairs 2016 นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201602151748.pdf

link :

ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:29:11
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th