คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประกาศรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2559


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ติดตามได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201602151744.pdf

link :

ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:02:40
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th