คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การรับชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา


ธนาคารกรุงไทย ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครใช้บริการ KTB netbank ฟรี เพื่อเรียกดูข้อมูลรายการเคลื่อนไหว และการทำธุรกรรมการเงินของนักศึกษาในช่วงลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201602021730.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:22:23
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th