คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program


มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครชิงทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปี 2560 จำนวน 7 ทุน รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201602021728.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:16:58
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th