คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการศึกษาต่อ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจัรก โดยบริติช เคานซิล ประเทศไทย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201601271724.pdf

link :

ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 10:43:49
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th