คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การสมัครขอรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559


คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201601251715.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09:31:36
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th