คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทย


สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201601111698.pdf

link :

ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 14:00:46
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th