คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2016


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทต่างๆ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2016 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวางแผนการเงินและลงทุน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201601071695.pdf

link :

ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559 เวลา 14:52:56
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th