คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล ทีมอำเภอเมืองสงขลา เอฟ ซี


จังหวัดสงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานต่างๆ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล ทีมอำเภอเมืองสงขลา เอฟ ซี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201601071691.pdf

link :

ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559 เวลา 14:12:44
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th