คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย อแปพลิเคชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย อแปพลิเคชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201601071686.pdf

link :

ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559 เวลา 11:19:47
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th