คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559


สำนักงาน ก.พ. ประกาศการสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559(บุคคลทั่วไประดับปริญญา) รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201512021637.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 14:23:18
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th