คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของไต้หวัน


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของไต้หวัน จำนวน 600 ทุน ภายในเวลา 5 ปี รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201507031487.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:13:41
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th