คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครงาน


มหาวิทยาัลยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครงาน ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201505231454.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:39:00
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th