คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

แนะแนวโครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2558


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201503241427.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 12:05:09
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th