คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

วันประกาศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
2019-01-10
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2018-11-21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายวิชาการ 1 อัตรา
2018-11-09
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา
2018-10-25
 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งดังนี้ 1.นักเคมี จำนวนหลายอัตรา 2.นักจุลชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา 3.นักบัญชี AR/AP จำนวน 3
อัตรา 4.Sale&Marketing จำนวน 2 อัตรา 5.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 3 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
02-678-1813 ต่อ 1114, 1117, 1119 คุณกัล(HR)
2017-11-30
 บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครบุคลากร
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2017-07-25
 บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา 2016-03-24
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2016-03-21
 การรับสมัครงานของการประปานครหลวง 2016-02-02
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2015-11-17
 บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด ผู้ผลิตเส้นยางยืด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา 2015-10-28
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับโอน 2015-10-26
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งอาจารย์ 2015-10-21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) 2015-10-19
 สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน(องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2015-10-06
 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช. 2015-09-30
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประสงค์จะรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ 1 อัตรา
2015-09-28
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหย่
เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
2015-09-03
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เปิดรับสมัครคัดเลือกและโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2015-09-03
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง
ประเภทวิชการ 2 อัตรา
2015-09-03
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)
2015-08-31
 รพ.สงขลาเปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 2015-08-21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อรับโอนประเภทสายวิชาการ 2 อัตรา 2015-08-21
 ประชาสัมพันธ์ตลาดแรงงานภาคใต้และตำแหน่งว่างงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 2015-08-21
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานสถาบันการเงิน 2015-08-21
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 2015-08-13
 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2015-08-03
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2015-07-29
 สสวท.ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการหลายอัตรา 2015-07-16
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการพลิเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
2015-07-07
หน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th