คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

วันประกาศ
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครเลือกสรรบุคคล ในตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2019-10-10
 โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน รับสมัครครู หลายตำแหน่ง 2019-10-02
 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 2019-09-17
 โรงเรียนบูรณะรำลึก ตรัง เปิดรับสมัครครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 2019-08-19
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2019-08-19
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ 2019-08-05
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการโอนย้ายในตำแหน่งวิชาการ 1
อัตรา
2019-06-13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 1
อัตรา
2019-06-13
 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 2019-05-13
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 6 อัตรา 2019-04-29
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับโอนย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ 2019-04-17
 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน 2019-04-17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก
า ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
2019-04-17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับโอนย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ 2019-04-03
 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2019-03-26
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 2019-03-14
 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง 2019-03-04
 บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครงาน 20 อัตรา 2019-03-04
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาเอก
2019-03-01
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
2019-01-10
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2018-11-21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายวิชาการ 1 อัตรา
2018-11-09
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา
2018-10-25
 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งดังนี้ 1.นักเคมี จำนวนหลายอัตรา 2.นักจุลชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา 3.นักบัญชี AR/AP จำนวน 3
อัตรา 4.Sale&Marketing จำนวน 2 อัตรา 5.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 3 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
02-678-1813 ต่อ 1114, 1117, 1119 คุณกัล(HR)
2017-11-30
 บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครบุคลากร
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2017-07-25
 บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา 2016-03-24
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2016-03-21
 การรับสมัครงานของการประปานครหลวง 2016-02-02
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2015-11-17
 บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด ผู้ผลิตเส้นยางยืด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา 2015-10-28
หน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th