คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat

บุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานคณบดี)นางพิไลพร คงเรือง (พร)

หัวหน้าสำนักงาน

Pilaiporn.ko@skru.ac.th

VoIP : 1547
นางอมรรัตน์ ชูชื่น (ไก่)

นักวิชาการศึกษา

c_amornrat@hotmail.com

VoIP : 1543
นางสาวกุสุมา เจะอาแซ (กล้วย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

narak_053@hotmail.com

VoIP : 1541
นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง (กิ๊ฟ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nakao2008@windowslive.com

VoIP : 1545
นายธีรภัทร์ มณีเกษร (ตาล)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

teerapatt013@hotmail.com

VoIP : 1538
นางสุณี เพ็ชรนิล (ปู)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pupea_2006@hotmail.com

VoIP : 1546
นางสาวสมลัคน์ บัวทอง (มิ้ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

somluk039@hotmail.com

VoIP : 1540
นางสาวยุพดี พันธุ์สะ (ญา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

comsci16@hotmail.com

VoIP : 1544
นางสาวเพ็ญนภา ชิณวงค์ (น้อย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pennapa9100@gmail.com

VoIP : 1542


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th