คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat

บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานบริการ)นางอาภรณ์ ขุนพ่วง (สาว)

พนักงานบริการ

-

VoIP : 0
นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรมณี (จัน)

พนักงานบริการ

-

VoIP : 0
นางอภิญญา ซู่สุวรรณ (ญา)

พนักงานบริการ

-

VoIP : 0
นางกัญญา พุทธสุภ (ญา)

พนักงานบริการ

-

VoIP : 0
นางพรเพ็ญ นิลโท (เพ็ญ)

พนักงานบริการ

-

VoIP : 0
นางสาวศิริประภา ขวัญประดับ (เทือง)

พนักงานบริการ

-

VoIP : 0
นางราตรี มิ่งเมือง (กบ)

พนักงานบริการ

-

VoIP : 0
นายเจริญ พูลสวัสดิ์ (เริญ)

คนสวน

-

VoIP : 0


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th