คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ประมวลภาพกิจกรรม :: เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อาจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางไปมอบถุงผ้าที่คณะรับบริจาค ณ จุดรับบริจาค ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่อไป

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อาจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางไปมอบถุงผ้าที่คณะรับบริจาค ณ จุดรับบริจาค ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่อไป


หน้า | 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th