คลิกที่นี่
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายวิชาการ "ค่ายวิทย์ฯ ..
 
คลิกที่นี่
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ จัดโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล Sci & Tech FUN RUN #2 ระยะทางโดยประมาณ 3.5 กม. โดยจุดเริ่มต้นจา..
 
คลิกที่นี่
  เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา คณะ..