แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม | แสดงรายการแจ้ง | สถิติการแจ้งซ่อม

Untitled Document
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ข้อมูลผู้แจ้ง
คำนำหน้าชื่อ :
 
ชื่อ - นามสกุล :
 
หน่วยงาน :
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ / เบอร์ภายใน :
 
วันที่แจ้งซ่อม :
 
อุปกรณ์ :
 
อาการเสีย :
 
   
  แค๊ปช่า  
  กรอกรหัสที่ปรากฏ  
   
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
     โทรศัพท์ 074-260260 โทรสาร 074-260261
     URL - http://sci.skru.ac.th
     Contact Webmaster - sciencewebmaster@gmail.com | sciencewebmaster@skru.ac.th