คลิกที่นี่   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ..
  คลิกที่นี่   คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ออกพื้นที่จัดกิ..
  คลิกที่นี่   คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ออกพื้นที่จัดกิ..
  คลิกที่นี่   ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการ Sci & Tech สวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1..
  คลิกที่นี่   บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 8-..
  คลิกที่นี่   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับ อาจารย์ศุภชัย ดำคำ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประ..